Auteur Willemijn Sneep
Verhaal

Zo ging het gesprek.

Joris de Iongh – R’damse Nieuwe “Als jonge, betrokken Rotterdammers werden wij gevraagd door de gemeente om een groot gesprek te faciliteren. Het was nog voordat het Gesprek met de Stad officieel van start ging. Onze oproep bracht 150 man samen in de Burgerzaal, een heel diverse groep.

 

De gespreksleiders kregen iedereen echt uit hun comfort zone. Daardoor kwamen er fantastische ideeën op tafel, zowel in kwantiteit als kwaliteit. Heel cool om te zien dat zoveel mensen willen meedenken over hoe we de stad beter kunnen maken. En supertof dat álle Rotterdammers die kans krijgen en niet alleen een select gezelschap.

“‘Niet the usual suspects maar veel jonge mensen die voor het eerst aan zoiets meededen.’ ”

Joris de Iongh

We wilden dat de deelnemers zich echt serieus genomen voelden, dus hebben we de resultaten zelf gebundeld en in een boekje aan de gemeente gepresenteerd. Juist als voorlopers wilden we niet dat onze data in de loop van het project zouden ondersneeuwen.’

 

In beginsel vind ik Het Gesprek met de Stad een sterk plan. Het idee van een forum, van democratisering van beleid is heel mooi. Maar nu komt het moeilijkste: de hele berg ideeën ontwarren. En vooral ook: de unieke ideeën eruit pikken. Ik hoop dat het lukt om alle energie die erin is gestopt echt te gelde te maken.

Heel benieuwd ben ik dan ook naar het volgende hoofdstuk: de database aan ideeën gaat zijn waarde de komende jaren pas echt bewijzen.”

Karen Welp – Talentfabriek 010 

“Onze naaiateliers in de wijken Schiebroek, Crooswijk, Feijenoord en Lombardijen zijn een broedplaats van betrokken wijkbewoners met gefundeerde ideeën. Daarom werden we gevraagd hier een Gesprek met de Stad te hosten, denk ik. En, de dames die hier werken komen niet zomaar op een uitnodiging af. Ze zijn best een ‘lastig’ te bereiken doelgroep.

Zo kwam het dat we op een donderdag-
ochtend met tien vrouwen zaten te praten. Een heel open en levendig gesprek. Gespreksleider Esther vroeg naar de toekomst, naar hun mening over de stad en naar wat de vrouwen belangrijk vinden.

<p>Fotografie: Chris Bonis</p>

Fotografie: Chris Bonis

“In het gesprek kwam aan bod wat we op het naaiatelier ook bespreken. Dat is wat mensen bezighoudt. ”

Karen Welp

Het waren vaak primaire dingen: fijne en betaalbare huizen, buitenruimte, veilige speelplaatsen. Maar ook: een plek waar ze samen kunnen komen. Om hun zorgen even thuis te laten en iets te doen dat voldoening geeft. Zoals de naaiateliers. Een plek waar ze zich kunnen ontwikkelen, ook richting betaald werk.

 

De opzet van het Gesprek met de Stad vond ik heel goed. Want als je deze dames wilt betrekken, moet je echt in de wijk, de ateliers en op het schoolplein komen. Ze staan er enorm voor open en vinden het heel leuk om mee te denken. Maar ze gaan niet zelf naar een vergaderlocatie in het centrum.

Eigenlijk kwam aan bod wat we in de pauze op het naaiatelier ook bespreken. Gewoon, omdat dat is wat mensen bezighoudt. Opvoeding, kinderen, gezondheid en werkgelegenheid. Iedereen wil uiteindelijk een perspectief in het leven. Het is goed om daarover met elkaar van gedachten te wisselen op een open manier. Het levert waardevolle adviezen voor het nieuwe stadsbestuur.”

 

Fotografie: Chris Bonis