Verhaal

Vergroenen en vergrijzen in cijfers.

We worden jonger, ouder én we groeien. Doordat jongeren en jong volwassenen naar de stad trekken blijven we jong. Tegelijkertijd wordt een deel van de bevolking ouder door een aantal ontwikkelingen.

<p>Bron: Gemeente Rotterdam</p>

Bron: Gemeente Rotterdam

De vergrijzing is in Rotterdam beduidend minder dan het landelijk gemiddelde. Dit komt door jongeren die voor hun opleiding naar de stad trekken, jong volwassenen in verband met hun werk en door vluchtelingen en arbeidsmigranten. Rotterdam blijft een jonge stad. Het aandeel ouderen in 2030 is in Rotterdam 18% tegenover 24% landelijk.

Deel van de bevolking wordt ouder door innovaties in de zorg, een gezondere levensstijl en omdat mensen langer blijven leven met chronische aandoeningen. Omdat er relatief veel jonge mensen in Rotterdam wonen groeit het aantal eenpersoonshuishoudens sterker dan landelijk. Jongere mensen blijven vaker langer alleen wonen dan de generatie voor hen. Daarnaast trekt de stad ook mensen aan die niet op een traditionele manier samenleven.

 

Illustraties: Chris Versteeg