Verhaal

Verbinding in het kort.

Rotterdammers zijn trots op de stad. We voelen ons nu en ook in de toekomst vooral Rotterdammer en daarna pas Nederlander of wereldburger. Een deel van ons identificeert zich vooral met een bepaalde wijk. Kwalificaties als ‘niet lullen maar poetsen’ en ‘niet achter de ellebogen’ typeren de Rotterdamse mentaliteit.

Velen zien de stad in 2037 graag als een internationale stad met veel culturen en de blik op de wereld gericht. Een stad waarin de bewoners relaxt met elkaar omgaan. Een flink deel is vóór gemengde wijken, die horen bij Rotterdam. Een te eenzijdige bevolkingssamenstelling in een wijk werkt afstand in de hand. Nu en in de toekomst vinden we verbinding, respect, goede omgangsvormen en verdraagzaamheid tussen groepen belangrijk.

 

Digitalisering maakt het contact met elkaar sneller en makkelijker, maar vaak ook minder menselijk. Aan menselijk contact en een echt gesprek hechten alle Rotterdammers waarde. Velen vrezen dat eenzaamheid onder inwoners zal toenemen in de toekomst.

 

Diversiteit is in de gesprekken heel vaak genoemd, zowel in positieve als in negatieve zin. Veel Rotterdammers vinden het prima als de mix van culturen zo blijft of sterker wordt. Die diversiteit en daar met open vizier mee omgaan, zien we als wezenlijk kenmerk van de stad.

“Rotterdam is groot geworden met diversiteit; het verbindt ons met de hele wereld. ”

Er is ook een deel dat wenst dat mensen met een migratieachtergrond beter integreren. Een aantal geeft aan dat ze minder culturen in de stad willen, omdat ze zich minder thuis voelen. Bezwaren tegen nieuwkomers uit andere landen leven niet alleen bij Rotterdammers met een Nederlandse achtergrond maar ook onder hen met een migratieachtergrond. Een aantal Rotterdammers met een migratieachtergrond hoopt dat ze in de toekomst niet worden gediscrimineerd en beter worden bejegend.

 

Er zijn veel ideeën geopperd voor het bevorderen van verbinding, ook tussen verschillende etnische groepen. Dat begint met elkaar beter kennen; op school, op het werk en op straat. Rotterdammers denken dat betere ontmoetingsplekken daarbij gaan helpen. We denken dan aan speelplaatsen, buurthuizen en parken, aan buurtactiviteiten, verenigingsleven, winkels, een game-hal, cultuur en bibliotheken.

“Rotterdam is groot geworden met diversiteit; het verbindt ons met de hele wereld. ”

Kortom

• We denken dat digitalisering het contact met elkaar minder menselijk maakt.

• We denken heel verschillend over diversiteit

• We willen dat er meer begrip komt tussen verschillende bevolkingsgroepen: jong en oud, arm en rijk, verschillende culturen

• We verwachten dat ontmoetingsplekken als buurthuizen en speelplaatsen de verbinding bevorderen

 

Fotografie: Paul Martens
Rotterdam Branding Toolkit

“We hebben veel meer gemeen dan ik dacht. Het enige verschil is dat Herline haar Dingen in Tarwewijk doet en ik in Oud-Charlois. ”