Verhaal

Top 10 meest genoemde onderwerpen.

Waarin willen Rotterdammers investeren? Wat is belangrijk en wat is minder belangrijk voor een mooie toekomst van de stad? De Rotterdammers spreken klare taal. Onderwijs staat op nummer één.

1.Onderwijs

Ontwikkel talent bij jongeren. De jeugd heeft de toekomst, daar moet energie naartoe.

 

2.Groen

Meer groen: meer parken en bomen. Groen betekent rust en veiligheid. En de mogelijkheid elkaar te ontmoeten.

 

3.Duurzaamheid 

Meer hergebruiken. Bouwen aan de circulaire economie. Inzetten op groene energie en lokale voedselproductie. De luchtkwaliteit verbeteren: een autovrije of -luwe binnenstad.

 

4.Veiligheid

Veilig gaat samen met schoon en heel. Meer cameratoezicht en meer blauw op straat. Bewaakte fietsenstallingen.

 

5.Woningen

Er is behoefte aan meer goede, duurzame en betaalbare woningen. Koester de mix van mensen en houd dus een goede balans tussen huizen voor hoge en lage inkomens. Pak verloedering aan.

 

6.Openbaar vervoer en fietsen

OV moet er 24/7 zijn, met goede verbindingen en comfort. Stimuleer het fietsen met veilige fietspaden. Rotterdam moet dé fietsstad van de wereld worden. Goed gedrag belonen.

 

7.Innovatie

Rotterdam moet koploper zijn als schone haven. Zet in op innovatie in duurzaamheid en zet in op kenniseconomie.

 

8.Werkgelegenheid

Zet in op het pakken van de kansen in de economie; dat creëert werkgelegenheid. Let op banen voor lager opgeleiden.

 

9.Schone stad

Schoon voelt veilig en leefbaar. Geen troep en zwerfafval. Zorg voor openbare toiletten. Schone straten en parken zijn ook een verantwoordelijkheid van mensen zelf. Meer toezicht en ‘opvoeding’.

 

10.Verbinding tussen mensen

Begrip hebben voor elkaar, elkaar accepteren en vertrouwen hebben in de ander. Dit bereiken door mensen bijeen te brengen. Faciliteer ontmoeting en dialoog. Zet in op buurthuizen. Wees vriendelijk en groet elkaar.

 

Fotografie: Iris van den Broek
Rotterdam Branding Toolkit