Verhaal

Meedenken en meedoen in het kort.

De overheid heeft in 2037 veel verschillende rollen in de ogen van Rotterdammers. De gemeente zal in bewoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers vaker partners zoeken om samen maatschappelijke vraagstukken op te pakken.

Mensen willen meer invloed op hun buurt, hun wijk en hun stad. Zowel burgers als ondernemers geven aan een bijdrage te willen leveren. De gemeente zou meer gebruik moeten maken van de energie in de stad: ruimte bieden, kleine en grote initiatieven faciliteren en alleen ingrijpen als het echt verkeerd gaat.

 

Rotterdammers verwachten van de gemeente dat ze mensen bij elkaar brengt, aan netwerken bouwt en die voedt met informatie, kennis en aandacht. Met zo min mogelijk regels, want die werken verstikkend.

“Rotterdammers moeten zelf investeren in hun toekomst. We kunnen gezamenlijk heel veel; de stad kan zorgen voor het cement. ”

Er is geopperd een wethouder van Initiatief en Ondernemerschap te benoemen, die de speelruimte bewaakt. En om jongeren in het stadsbestuur op te nemen vanwege de broodnodige vernieuwing. Ambtenaren zouden de wijken in moeten gaan om daar in de praktijk mensen op maat bij te staan. De gemeente moet overzicht houden en haar rol steeds aan de omstandigheden aanpassen.

 

Velen zien ook voordelen van bureaucratie. De overheid moet de beslissingen blijven nemen over investeringen in de wijk. Dat creëert betrouwbaarheid en zekerheid. Vooral voor de leefomgeving, leefbaarheid, veiligheid en milieu zien we het liefst dat de gemeente het voortouw neemt. En we hechten aan regels die consequent worden gehandhaafd. De meeste bewoners en ondernemers verwachten overigens niet dat de overheid die positie opgeeft. Sterker nog: we denken dat in 2037 de belangrijke besluiten in de samenleving nog op de traditionele manier tot stand komen.

“Rotterdam is de stad van het experiment, de stad van de verbazing. Niet werken met blauwdrukken, maar maatwerk, met oog voor de menselijke maat. ”

Voorheen regelde de overheid de toegang tot zorg, onderwijs, werk en pensioenen. Doe in de toekomst een beroep op zelfredzaamheid en laat meer aan de bewoners zelf over. Zonder mensen vervolgens te verplichten voor anderen te zorgen. Veel Rotterdammers zorgen vanuit zichzelf al voor anderen. Over het algemeen verwachten we in de toekomst meer dingen samen te doen: helpen op school, klussen voor elkaar of vrijwilligerswerk bij buurtactiviteiten. Een behoorlijk deel zegt zelf collectief thuiszorg te gaan organiseren.

 

Basisvoorzieningen moeten goed toegankelijk blijven. Tijdens veel gesprekken werd gewezen op de menselijke maat. Rotterdammers vinden het belangrijk dat er persoonlijk contact tussen de bewoners en de gemeente blijft. We willen ook dat ambtenaren zich meer in de Rotterdammers verplaatsen die het minder goed hebben. Zo kunnen we de afstand tussen overheid en burger overbruggen.

 

De stadsexperts maken zich wel zorgen over de Rotterdammers die niet mee kunnen komen en niet door de instanties worden bereikt. Volgens hen bieden juist lokale initiatieven kansen om achterblijvers en afhakers weer bij de stad te betrekken.

 

kortom

• We willen dat jongeren meer invloed krijgen.

• We blijven persoonlijk contact tussen gemeente en burger belangrijk vinden

• We vinden dat de overheid ook in de toekomst een belangrijke rol moet spelen bij investeringen

• We vinden dat mensen niet verplicht moeten worden tot zorg voor anderen. Dat doen ze uit zichzelf wel.

• We vinden dat er meer aan bewoners zelf moet worden overgelaten, zonder teveel regels

 

Fotografie: Ossip van Duivenbode
Rotterdam Branding Toolkit