Verhaal

Jong en oud in het kort.

De meningen van Rotterdammers samengevat. In 2037 telt de stad zo’n 700.000 inwoners. Met naar verhouding meer ouderen en waarschijnlijk ook meer mensen van buiten Nederland.

Veel Rotterdammers geven aan te willen leven in gemengde wijken. Waar jong én oud woont, uit verschillende sociale klassen, met een diverse culturele achtergrond en met uiteenlopende inkomens en opleidingsniveaus. Een stad voor iedereen. Op dit moment is de bevolkingssamenstelling in enkele wijken erg eenzijdig. Dit willen we in 2037 graag anders. Rotterdammers houden van een schone en veilige stad, ook in de toekomst. Ze ergeren zich aan vandalisme, overlast en rommel op straat. Hoe voller de stad, hoe groter de kans dat we overlast ervaren van zwerfvuil, verkeershinder en mensen die voor overlast zorgen in de openbare ruimte.

 

De meeste mensen voelen zich veilig genoeg om overdag of ’s nachts op straat te zijn. We willen richting 2037 wel meer voorlichting en strenge handhaving om overlast tegen te gaan. Er zijn suggesties zoals meer buurtvaders, meer blauw op straat en cameratoezicht, al waarschuwt een enkeling dat Rotterdam niet de stad van ‘big brother’ moet worden.

“Zorg voor wijken met speelmogelijkheden en activiteiten die de jeugd achter hun smartphone vandaan lokt. ”

Rotterdammers vinden het belangrijk dat woningen in de toekomst betaalbaar zijn voor iedereen, vooral voor starters en ouderen. We zien de stijgende huizenprijzen met zorg aan en zijn bang dat er voor de oorspronkelijke bewoners geen ruimte meer is in de binnenstad. Ook moeten woningen zijn afgestemd op de behoeften: flexibele, levensloopbestendige woningen, eenpersoonswoningen, woningen voor gezinnen en voor ouderen. Er moeten voldoende mogelijkheden zijn om wonen en werken te combineren en de wens voor duurzame woningen neemt toe.

‘Zorg voor wijken met speelmogelijkheden en activiteiten die de jeugd achter hun smartphone vandaan lokken.’

 

De woningen staan in 2037 bij voorkeur in een groene, gezonde en veilige wijk met schone lucht, waar kinderen veilig kunnen opgroeien en waar je naar buiten kunt om te bewegen.

Voor de jeugd moeten er voldoende speelmogelijkheden en activiteiten zijn zodat ze elkaar kunnen ontmoeten. Ook willen we veilige plekken en verkeersveilige routes. Er is behoefte aan buurthuizen voor jongeren en ouderen.

 

Uit de gesprekken blijkt dat er veel eenzaamheid is, vooral onder ouderen. We hebben geen hoge pet op van robots en zorg op afstand. Een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst is daarom dat er gewerkt wordt aan sociale netwerken en ontmoetingsplekken. Goede relaties blijven in de toekomst cruciaal voor je eigen vitaliteit. Veel ouderen zeggen tijd te hebben om anderen te helpen.

“Maak de stad meer levensloop bestendig zodat mensen in een bepaalde fase van hun leven niet hoeven te verhuizen om in hun behoefte te kunnen voorzien. ”

Sport en beweging zijn belangrijk voor de gezondheid. Ouders vinden het fijn vinden als er straks voorzieningen zijn in de wijk die kinderen aanzetten tot bewegen. Van springkussens, veilige fietspaden en sportvelden tot fitnessgroepen. Ze willen daar zelf een bijdrage aan leveren. Als de wijk ‘rollator proof’ is, blijven ouderen straks langer in beweging.

 

kortom

• We willen graag meer variatie qua bevolkingssamenstelling in wijken

• We willen buurthuizen en activiteiten voor (hang) jongeren en ouderen

• We denken dat sociale netwerken helpen tegen eenzaamheid

• We voelen weinig enthousiasme voor robots en zorg op afstand

 

Fotografie: Daarzijn
Rotterdam Branding Toolkit