Verhaal

Duurzaam in cijfers

Voetnoot: de percentages tellen op tot meer dan 100%, omdat Rotterdammers meerdere antwoorden konden geven (63,4% heeft veel extra groen en veel bomen gekozen, maar ook een aantal andere antwoorden)