Over het verhaal

Een schat aan verhalen.

Tussen januari en april 2017 is het gesprek gevoerd over de toekomst van onze stad. Het gemeentebestuur nam het initiatief, maar het Gesprek was van Rotterdammers, tussen Rotterdammers.

Niet alleen de gemeente, ook veel bewoners, openbare organisaties, instellingen en bedrijven organiseerden gesprekken in hun wijk, bedrijf of netwerk. De vraag hoe we met de toekomst van de stad omgaan, vinden Rotterdammers belangrijk en dat heeft energie en creativiteit losgemaakt.

Het Gesprek met de Stad heeft een enorme hoeveelheid aan informatie en ideeën opgeleverd. Verhalen van grootouders met hun kleinkinderen, werkende moeders, onderwijzers, jongeren en ouderen. Mensen met Nederlandse roots en mensen met een migranten achtergrond. Mensen die ook op straat best even wilden stilstaan om mee te denken. Mensen die hun mening gaven op gesprekmetdestad.nl. Volwassenen en jongeren die aan wijkgesprekken hebben deelgenomen of aan gesprekken die hun onderneming of school organiseerden.

Alle verhalen en ideeën zijn waardevol en ze zijn allemaal opgetekend.
Op dit portal hebben we de meningen en talrijke ideeën van stadgenoten geordend en toegankelijk gemaakt. Samen vormen ze het Verhaal van de Stad.
Ben je bezig met de toekomst van de stad?
Ben je nieuwsgierig naar de ideeën van stadsgenoten?
Laat je inspireren om verder na te denken over de toekomst met deze schatkamer aan verhalen.

Wat vind je op het portal?

  • verslagen van alle gesprekken
  • overzicht van de antwoorden op de open vragen (online enquête)
  • analyse van de Veldacademie, die het materiaal heeft geordend en gezocht naar rode draden
  • informatie over het gesprek (inclusief overzichtsfilm)
  • achtergrondinformatie zoals facts en figures en trendanalyses

Heb je nog meer ideeën voor de toekomst van de stad: mail ons dan op verhaal@rotterdam.nl.