Het vervolg

Het Gesprek met de Stad heeft een schat aan verhalen opgeleverd. Alle verhalen en ideeën zijn waardevol. Ze zijn allemaal opgetekend. Op deze website is alle informatie, van ruw tot verwerkt, terug te vinden.

Doel van deze site is dat iedereen kan lezen over de opbrengst van het Gesprek en zich laat inspireren om verder na te denken over de toekomst. De vragen die de resultaten oproepen, prikkelen tot verdieping. De geopperde ideeën vormen een rijke inspiratiebron.

We nodigen Rotterdamse burgers, ondernemers en organisaties hiertoe van harte uit.

Activiteiten

Heeft u zelf een idee of initiatief dat past binnen het gedachtengoed van het Gesprek met de Stad en het Verhaal van de Stad, dan kunt u contact opnemen via verhaal@rotterdam.nl. Uw initiatief wordt dan gedeeld op deze website, zodat die als een soort prikbord kan fungeren.

Geen activiteiten gevonden