Het vervolg

Het Gesprek met de Stad heeft een schat aan verhalen opgeleverd. Alle verhalen en ideeën zijn waardevol. Ze zijn allemaal opgetekend. Op deze website is alle informatie, van ruw tot verwerkt, terug te vinden.

Doel van deze site is dat iedereen kan lezen over de opbrengst van het Gesprek en zich laat inspireren om verder na te denken over de toekomst. De vragen die de resultaten oproepen, prikkelen tot verdieping. De geopperde ideeën vormen een rijke inspiratiebron.

We nodigen Rotterdamse burgers, ondernemers en organisaties hiertoe van harte uit.

Activiteiten

De komende maanden gaan we de resultaten verder verdiepen. Ook gaan we op zoek naar Rotterdammers die al met de oogst aan de slag zijn. Zodat we nog voor het einde van het jaar nieuwe content op de website kunnen plaatsen. De website is dynamisch en zal steeds nieuwe inzichten bieden. Inzichten die iedereen kan gebruiken om zich voor te bereiden op de toekomst.

We komen in ieder geval terug tijdens het Stadmakerscongres. Daar zullen we verslag doen van wat we de komende maanden gaan ontdekken. Als er nieuwe initiatieven te melden zijn, dan zullen we dat ook op deze site zetten.

Heeft u zelf een idee of initiatief dat past binnen het gedachtengoed van het Gesprek met de Stad en het Verhaal van de Stad, dan kunt u contact opnemen via verhaal@rotterdam.nl. Uw initiatief wordt dan gedeeld op deze website, zodat die als een soort prikbord kan fungeren.

We blijven praten over de toekomst. Want het Gesprek, het Verhaal en deze stad zijn nooit af.

8 december 2017

Tijd

20:00 - 02:00 u

Debatnacht

Discussieer mee met de opiniemakers van Nederland en Rotterdam tijdens de vele debatten op de Debatnacht.

Locatie Arminius

Heeft u zelf een idee of initiatief dat past binnen het gedachtengoed van het Gesprek met de Stad en het Verhaal van de Stad, dan kunt u contact opnemen via verhaal@rotterdam.nl. Uw initiatief wordt dan gedeeld op deze website, zodat die als een soort prikbord kan fungeren.